Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Informujemy, że z dniem 01.01.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia  5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Aktualny wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać  w zakładce  Formularze do pobrania

 

 


Informujemy, że 16 czerwca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U.  z 2014r. poz.755), w ramach którego wydawana jest Karta Dużej Rodziny.
Program kierowany jest do członków rodzin wielodzietnych:
 1. rodziców w tym także zastępczych lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka
 2. małżonka rodzica
 3. dzieci
Zgodnie z definicją programu rodzina wielodzietna to rodzina w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych.

 
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:
 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej.
 2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
 3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej.
 4. Zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
 
Wsparcie kierowane jest do wszystkich członków rodzin wielodzietnych niezależnie od sytuacji dochodowej.
Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/jak-korzystac-ze-znizki/opis-ustawowych-znizek/  oraz  http://www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

 
KARTA DUŻEJ RODZINY
Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny
Aby uzyskać Kartę należy:
 1. Pobrać i wypełnić  wniosek  dla każdego członka rodziny – upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić o przyznanie karty dla pozostałych członków rodziny.
 2. Okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej:
1) dokument potwierdzający tożsamość rodzica oraz małżonka rodzica
2) akt urodzenia dzieci lub dokument potwierdzający tożsamość
3) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia)
4) orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia)
5) postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ( w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka)
6) zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ( w przypadku osób, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 
      3. Złożyć  wniosek  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 

W gminie Nałęczów obsługę wniosków prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać w siedzibie MOPS przy ul. Kolejowej 7, w pokoju  nr 204  w godzinach  7:30 - 15:30.

Karta wydawana jest:

 1. Rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony

 2. Dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia

 3. Dziecku powyżej 18 roku życia –do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem nie dłużej niż do 25 roku życia

 4. Dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia

 5. Dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej – na czas umieszczenia

 6. Osobie o  której mowa w art.37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

W przypadku osób o których mowa w pkt. 3 i 6  Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

W przypadku zagubienia, kradzieży  lub utracenia w inny sposób Karty wydaje się duplikat dokumentu. 

Karta przyznawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 8,76 zł

W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie wydaje się nowa Kartę.

 

O szczegółach dotyczących wydawania Karty można również przeczytać na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  pod adresem  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina 

  

Elektroniczna forma Karty Dużej Rodziny -

- Aplikacja na smartfony rusza od 1 stycznia 2018 roku!

 

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?

 

Aplikacja na smartfony, która będzie posiadała kilka funkcji:

 • rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
 • aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
 • użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
 • aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.)

 

Jak uzyskać mKDR?

 1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub można złożyć go w urzędzie miasta/gminy.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
 3. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
 4. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.

 

Kliknij na link i przejdź do instrukcji

 

Posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty?

Aby móc zalogować się do aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.

Możesz w tym celu udać się do ośrodka pomocy w miejscu swojego zamieszkania i wypełnić wniosek
w formie papierowej. Wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mrpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

 

Pamiętaj – jeśli wnioskujesz o elektroniczną formę Karty, koniecznie wypełnij załącznik ZKDR-04 – podaj w nim numer telefonu komórkowego i adres e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną formę Karty, a także wskaż, kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ustawa Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 06.12.2017, 09:08

Dane kontaktowe:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7

tel./fax (81) 50 14 481

tel. kom.  513 163 393  pracownicy socjalni (pokój nr 213)

513 177 989  pracownicy socjalni (pokój nr 214)

669 816 189   świetlica środowiskowa

e-mail: mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl


NIP: 716-19-19-634


REGON: 004206170

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny