Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Czcionka:

Świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej udzielane są osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.

Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Do podstawowych zadań Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1.    rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej;
2.    przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych;
3.    współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność

4.     uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka;
5.    współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze.

Osoby ubiegające się o pomoc są przyjmowane przez pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka (zgodnie z podziałem terytorialnym) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.


Potrzebę zapewnienia pomocy należy zgłosić do pracownika socjalnego – osobiście bądź telefonicznie. Może to zrobić zainteresowany, jego rodzina, osoba fizyczna, instytucja lub organizacja.

Dane kontaktowe:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7

tel./fax (81) 50 14 481

tel. kom.  513 163 393  pracownicy socjalni (pokój nr 213)

513 177 989  pracownicy socjalni (pokój nr 214)

669 816 189   świetlica środowiskowa

e-mail: mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl


NIP: 716-19-19-634


REGON: 004206170

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny