Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadania

Czcionka:

Zadania

 

ZAKRES DZIAŁANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE
 

 1. Rozpoznawanie istotnych problemów i zjawisk społecznych warunkujących egzystencję mieszkańców Nałęczowa.
 2. Zapewnienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 3. Udzielanie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 4. Opracowywanie bilansu potrzeb oraz planowanie środków finansowych na świadczenia pomocy społecznej
 5. Przyznawanie następujących świadczeń w oparciu o ustawę o pomocy społecznej:
  - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym zasiłków specjalnych celowych
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  - opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,
  - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
  - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
  - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca miasta Nałęczowa w tym domu,
  - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  - przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
 6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 7. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 8. Prowadzenie pracy socjalnej.
 9. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami m.in. służbą zdrowia, policją, prokuraturą, sądami, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej.
 10. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.
 11. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dane kontaktowe:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7

tel./fax (81) 50 14 481

tel. kom.  513 163 393  pracownicy socjalni (pokój nr 213)

513 177 989  pracownicy socjalni (pokój nr 214)

669 816 189   świetlica środowiskowa

e-mail: mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl


NIP: 716-19-19-634


REGON: 004206170

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny